Vertaling van het Thomas-evangelie downloaden


Je kunt hier de vertaling door Bram Moerland downloaden van het evangelie van Thomas .
Je bent geheel vrij om die vertaling in zijn geheel of in losse delen over te nemen, maar wel graag met bronvermelding:
Vertaling Bram Moerland, www.thomasvangelie.info.

Downloaden