Kies een thema:

Aalmoezen
Aanwezigheid, er zijn
Aarde
Afgescheidenheid van de bron
Afhankelijkjheid,spiritueel
Afspraken over de wereld
Angst
Apocalyps niet in Thomas
Arm, armoede van geest
Autonomie, de koninklijke kwaliteit ziel

Balk in je eigen oog
Barmhartigheid
Beelden, godsbeelden loslaten
Begeerte
Begin en einde, oorsprong
Beker
Bemoediging
Besnijdenis
Bestemming
Bevrijding, verlossing
Beweging, rust
Bewogenheid
Bewust spiritueel dakloos
Bewustzijn
Binnen en buiten als symboolwoorden
Blindheid, opheffen van blindheid, zien
Boeddhisme
Boodschap, boodschapper
Breuk met Oude Testament
Bron van zijn
Brood en wijn
Bruidsvertrek
Bruiloft, mystieke

Calvijn, Luther, zondigheid vlees
Christus, de Christus in jou
Chrysostomos, koninklijke kwaliteit ziel

Demiurg
Dief, dieven in de nacht
Dogma’s
Dood en leven
Doopsel
Dorst lessen, drinken
Dronken, dronkenschap
Druiven, doornen
Dualisme en eenheid
Dualisme van Plato
Duisternis
Duiven, wees zuiver als...
Dwaling

Eenling
Eenheid met de Bron
Eckehart
Eenzaamheid
Eeuwig leven
Egoïsme
Einde
Eindtijd
Emanatie
Emoties als boodschappers van de ziel
Emotionele openheid
Erfgenamen van de bron
Erfzonde
Ervaring, innerlijke
Eucharistie
Existentiële tredmolen

Farizeeën en schriftgeleerden
Fundamentalisme

Geborgenheid
Geest
Geestelijke nood
Gelaatstrekken van de vader
Gehechtheid
Geloof
Geraaktheid van je hart
Getuige, innerlijke
Gevangenschap, slavernij
Gezag
Gezalfde, zalving
Godsbeelden loslaten
Goed en kwaad
Groei, spirituele

Haat, doe niet...
Heelheid
Heinrich, de jonge arier
Helpers op je pad
Herder en schaap
Hiernamaals
Hoer
Hogere zaak
Huis

Illusie en werkelijkheid
Individu
Innerlijk kompas
Innerlijke waarnemer
Innerlijke weigering
Inzicht, kennis

Jahweh
Jezus als gelijke
Jezus, wie is hij?
Jezus, worden als
Joodse en Palestijnse vrouw
Joyce, de mislukte commando
Jung, schaduw

Kennen en gekend worden
Keuzes maken
Kind
Kleren, kleed
Koninklijke kwaliteit van de ziel
Koninkrijk
Kosmisch schouderklopje
Kracht, zachte kracht
Kruik, lege kruik
Kruis, kruisdood
Kudde verlaten

 

Leeg, leegte
Leeuw
Leven en dood, symboliek
Leven, levenspraktijk
Levende water
Levensvreugde
Lichaam
Licht
Liefde
Lijden
Lopen over water
Loslaten
Lotsverbondenheid

Maaltijd, wijngaard
Macht, machten

Mannelijk,vrouwelijk
Macht, machten

Maria, moeder en maagd
Maria Magdalena
Masker
Materie en geest
Medemens
Meesterschap
'Meneer Pastoor,' een verhaal
Menigte
Mens
Mildheid
Moed
Mosterdzaadje
Mystiek, mystieke ervaring
Mystieke bruiloft

Naakt zelfvertrouwen
Naastenliefde
Non-dualisme
Normen en waarden

Onderdrukking
Ongedoopt gestorven kind
Onkruid
Onkwetsbaar
Ontwaken
Oog
Oogst
Oordelen
Oorspronkelijk gelaat
Openheid, emotionele
Opstanding
Overgave

Palestijnse en Joodse vrouw
Paradijsverhaal
Persoonlijke natuur
Pastoor
Pijn en vreugde

Raakbaarheid
Riet, buigend in de wind
Rituelen
Roep, roeping
Rust, beweging

Samaritaan
Schaap
Schaduw, Jung
Schepping
Schriftgeleerdheid
Semprun
Slang
Slapen, ontwaken
Slavernij, slaaf van slaven
Sluitsteen
Smartelijke terugblik
Sociale identiteit
Spirituele groei
Spiritueel dakloos
Spirituele illusie
Spirituele tradities
Sprong
Stapstenen naar de Bron
Strijd

Thomas, de naam
Tijd, eeuwigheid
Toeschouwer, innerlijke
Tradities, spirituele
Transformatie
Trouw aan jezelf
Twee één maken
Tweeling, Christus als

Vader en moeder haten
Vasten
Verantwoordelijkheid
Verbondenheid
Verborgen werkelijkheid
Verdringing
Verhalen
Verlangen
Verlichting
Verlossing
Vermoeden
Verraad van je hart
Vertrouwen
Verzoeningsleer
Vinden, zoeken
Visser, vissen
Voedsel
Voorbijgangers
Vrede
Vrijheid
Vrouwen
Vuur

Waakzaam als de slangen
Waarachtigheid
Waarden en normen
Waarheid
Waarnemer, innerlijke
Wakker
Water, lopen over
Wereld
Werkelijkheid
Wezenskern
Wijngaard, maaltijd
Wijsheid van de weigering
Woestijn

Zachte kracht
Zalving
Zarathustra
Zelf
Zelfrealisatie
Ziel
Zien, blindheid
Zingeving
Zoeken
Zoenoffer, verzoeningsleer
Zonde
Zondeval
Zoon van...
Zwijgen van Jezus