Het wonder van Griekenland

Pericles, grafrede

Plato, Het lichaam als kerker van de ziel

Plato, uit de Phaedo:
De dood als bevrijding van de ziel uit het lichaam

Xenophanes

Het wonder van Griekenland, tekst lezing Bram Moerland