Teksten Christendom

 

Belofte Mozes en de wraak van Jahweh

In zonde geboren, psalm 51

Ezra, ethnische zuivering na terugkeer uit Babylon

Luther, Calvijn en de vernietiging van het zelf

Abraham en het offer van Isaac, een nieuw godsbegrip

Verzoeningsleer, 'Jezus Lam Gods dat de zonden wegneemt'