Het boek bestellen

Bestel hier


Naar logions

Proloog
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 Laad meer
41 42 43 44 45 46
47 48 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58
59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 Laad meer
81 82 83 84 85 86
87 88 89 90 91 92
93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104
105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 Laad meer

Oefen jezelf in loslaten. Leer jezelf om elke dag te beginnen als een onwetende.  10
Blijf je hangen aan dat ene prachtige moment van lang geleden?  11
Alle zekerheid, die niets anders is dan een krampachtig vastklampen aan lege schijn, zal uiteenspatten bij het ontwaken van het eigen meesterschap. 13
Om daartoe in staat te zijn moeten we echter wel ons geloof in de absolute waarheid van de aangeleerde afspraken durven loslaten 27
Maar als je je aangeleerde zekerheden werkelijk durft loslaten kun je ontdekken dat er in jou een weten woont waaraan je meer en meer je vertrouwen kunt leren schenken. 31
Maak je geen zorgen van de ochtend tot de avond en van de avond tot de ochtend waarmee je je zult kleden. 36
Zet de vensters van je ziel open, elke dag weer.  36
Als na de kruisdood Maria Magdalena het graf van Jezus bezoekt, vindt ze daar alleen zijn kleren. Jezus heeft zijn kleren van schaamte afgelegd.  37
Misschien zijn ze wel teruggedeinsd voor het gevoel van leegte dat de voorbode is van de naaktheid.  39
De wijnrank die geplant werd buiten de bron, dat wil zeggen het geloof in de beelden en verhalen dat de ervaring vervangt, ja, die moet losgelaten worden.  40
Je moet dus je vader en moeder loslaten. 55
De weg van de gnostiek eist dat je eerst de moed verzamelt om elk geloof los te laten. 62
Om naakt te worden met alleen je eigen wezenskern.  78
Zijn beeld zal opgaan in zijn Licht. 83
Laat het verleden los. 101
Hij moet weer naakt worden, het uniform van zijn waandenkbeelden uittrekken.  105


Het nummer achter een citaat verwijst naar een logion van het Thomas-evangelie.
Je vindt dat logion, met toelichting, door rechtsboven op het desbetreffende nummer te klikken.
Als het overzicht van de logions aan de rechterzijde niet zichtbaar is, ga dan naar
www.thomasevangelie.info en vervolg met 'Zoek op thema' in de rechterkolom.