Het boek bestellen

Bestel hier


Naar logions

Proloog
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 Laad meer
41 42 43 44 45 46
47 48 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58
59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 Laad meer
81 82 83 84 85 86
87 88 89 90 91 92
93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104
105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 Laad meer

Je had een mystieke ervaring maar die verbleekt  12
Wat Jezus te vertellen heeft is onbeschrijflijk  17
Tekens van het onbeschrijflijke  18
Dat zich juist in die leegte een alles overkoepelend gevoel van verbondenheid kan
manifesteren 32
Leegte en verlangen  38
Zolang ze die leegte nog ervaren als een tekort zullen ze de Christus in zichzelf niet
kunnen ervaren  38
Mischien zijn ze wel teruggedeinsd voor het gevoel van leegte dat de voorbode is van de naaktheid, waarvan sprake was in de vorige twee logions, het durven loslaten van alle uiterlijke schijnzekerheden, van alle aangeleerdheden. 39
Leeg bewustzijn  54
De armoede van geest is als begrip verwant aan de 'leegte' van het boeddhisme  54
Het is als lopen over water  54
Leegte van het niet-weten  66
Ze is thuisgekomen, één met de bron. En haar kruik is leeg  97


Het nummer achter een citaat verwijst naar een logion van het Thomas-evangelie.
Je vindt dat logion, met toelichting, door rechtsboven op het desbetreffende nummer te klikken.
Als het overzicht van de logions aan de rechterzijde niet zichtbaar is, ga dan naar
www.thomasevangelie.info en vervolg met 'Zoek op thema' in de rechterkolom.