Het boek bestellen

Bestel hier


Naar logions

Proloog
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 Laad meer
41 42 43 44 45 46
47 48 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58
59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 Laad meer
81 82 83 84 85 86
87 88 89 90 91 92
93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104
105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 Laad meer

De verzoeningsleer houdt in dat Jezus, als Gods eniggeboren zoon, met zijn lijden aan het kruis plaatsvervangend boet voor de zonden van de mensheid. Hij is ‘het lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt.’ 19
De onverloste staat van de mens komt niet voort uit zonde, maar uit afgescheidenheid 104
De gnostische interpretatie van het paradijsverhaal 85
Maar hier wordt bijvoorbeeld ook de opvatting verworpen dat we in zonde geboren zouden zijn, zoals wordt gezegd in psalm 51, welke opvatting later zou leiden tot de opvatting van de erfzonde binnen het christendom. 90


Het nummer achter een citaat verwijst naar een logion van het Thomas-evangelie.
Je vindt dat logion, met toelichting, door rechtsboven op het desbetreffende nummer te klikken.
Als het overzicht van de logions aan de rechterzijde niet zichtbaar is, ga dan naar
www.thomasevangelie.info en vervolg met 'Zoek op thema' in de rechterkolom.